Disclaimer

Fixmijnhuis.nl doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op de websites wordt verstrekt fouten bevat. Deze garantie kunnen we helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze websites is Fixmijnhuis.nl niet aansprakelijk. Heeft u foutieve informatie op onze websites gezien, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt.
Alles wat op de websites van Fixmijnhuis.nl staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciƫle doeleinden. Bezoekers en gebruikers van de websites van Fixmijnhuis.nl mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fixmijnhuis.nl niks van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. Fixmijnhuis.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van fixmijnhuis.nl staat.

Privacybeleid

Digital Brands Limited (hierna als handelsmerk te noemen fixmijnhuis.nl), gevestigd aan

Digital Brands Limited
50 Athol Street,
Douglas, Isle of Man
IM1 1JB

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fixmijnhuis.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Offertes op maat maken kan alleen wanneer we over een minimale hoeveelheid persoonsgegevens beschikken. Vakspecialisten hebben die nodig om een offerte uit te brengen die geheel afgestemd is op je situatie. Als je fixmijnhuis.nl of een van haar andere diensten gebruikt, dan gaan we er vanuit dat je dit begrijpt en de verwerking van persoonsgegevens goedkeurt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Digital Brands Limited neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Digital Brands Limited) tussen zit.

Waarom Fixmijnhuis.nl automatische besluitvorming inzet

Fixmijnhuis.nl heeft zelf een systeem ontwikkeld dat jouw offerte-aanvraag aan de juiste vakmannen koppelt. De koppeling die het systeem maakt, is een voorgestelde koppeling op basis van de gegevens die je in het formulier hebt ingevuld. Dat voorstel wordt altijd daarna door een medewerker van fixmijnhuis.nl gecontroleerd voordat de offerte-aanvraag daadwerkelijk verstuurd wordt naar de bedrijven.

Onderliggende logica

Om een zo goed mogelijke koppeling voor een product of dienst te kunnen voorstellen, maakt het systeem gebruik van de door jou ingevulde adresgegevens. Op basis van de afstand van jouw woning tot het bedrijf, worden er bedrijven voorgesteld die de offerte-aanvraag in behandeling zouden kunnen nemen. Op die manier kan Fixmijnhuis.nl jou in contact laten komen met bedrijven uit jouw regio.

Belang

Een automatisch systeem is nodig, omdat handmatig op zoek gaan naar de juiste bedrijven een tijdrovende onderneming is gezien de hoeveelheid aanvragen die we dagelijks verwerken. Het gevolg van een automatisch systeem is dat Fixmijnhuis.nl jou sneller in contact kan brengen met bedrijven, waardoor je ook sneller je offertes kan ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fixmijnhuis.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Doordat Fixmijnhuis.nl echter zelf lastig kan inschatten wanneer de dienstverlening stopt, geven wij jou, als gebruiker, alle vrijheid om zelf te bepalen hoe lang Fixmijnhuis.nl jouw gegevens bewaart.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fixmijnhuis.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Concreet betekent dit dat we persoonsgegevens zullen delen met maximaal vijf vakspecialisten (bedrijven) die je een gratis offerte kunnen toesturen.

Bedrijven die bij Fixmijnhuis.nl zijn aangesloten zijn verbonden aan de algemene voorwaarden, waarin staat dat ze zichzelf ertoe verplichten zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die ze van jou, via Fixmijnhuis.nl, ontvangen, in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG-wet).

Fixmijnhuis.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fixmijnhuis.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Solvari neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van Cookies

View more
Accepteren en Doorgaan