Vind de beste asbest specialist via Fixmijnhuis.nl

Asbest verwijderen hoe doe je dat ? Asbest is levensgevaarlijk voor je gezondheid. De overheid heeft daarom besloten dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Door erosie van asbestdaken bestaat de kans dat asbestvezels vrijkomen. Asbest binnenshuis is niet verboden, maar wel gevaarlijk. Op deze pagina vind je meer informatie over de kosten van asbest verwijderen, de gevaren van asbest, asbest inventarisatie en kan je gratis offertes aanvragen.

asbest verwijderen

Asbest verwijderen kosten

Het verwijderen van asbest is een gevaarlijke klus. Specialisten zorgen ervoor dat dit veilig gebeurt. Zij bekijken waar de asbest zit, verwijderen het en zorgen voor een veilige vernietiging ervan, belangrijk dus om naar te kijken wanneer je een huis gaat verbouwen. Bekijk de tabel voor de gemiddelde kosten van asbestverwijdering.

Asbestsanering project Gem. kosten, incl. btw
Asbest verwijderen
– Golfplaten 1 – 10 m2 € 700
– Golfplaten 11 – 20 m2 € 750
– Golfplaten 21 – 30 m2 € 800
– Golfplaten 31 – 50 m2 € 900
– 1 ruimte tot 35m2 € 1.000
– 2 ruimtes tot 40m2 € 1.150
– 3 ruimtes tot 50m2 € 1.400
– 2 ruimtes tot 70m2 € 1.500
Asbesthoudend materiaal verwerken
– Verpakking voor asbesthoudend materiaal € 0 – € 30 (geschikt voor 1.500 kg)
– Asbesthoudend materiaal storten € 0 – € 25 per 100 kg

Asbest verwijderen offerte aanvragen

 • Vul onderstaand formulier in, duurt maar 2 minuten
 • Binnen 24 – 48 u ontvang je offertes gebaseerd op jouw postcode
 • Ontvang maximaal 4 offertes van gecertificeerde bedrijven

 


asbest laten verwijderen

Waarom is het verstandig om asbest te laten verwijderen?

Dakonderhoud is belangrijk om bij te houden. Wanneer je dat niet doet, kan het je een hoop geld kosten op de lange termijn. Asbestvezels komen op diverse manieren vrij. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een asbestdak sloopt of wanneer het slecht weer is. Deze vezels zijn levensgevaarlijk. Het is dus van groot belang dat asbest niet meer voorkomt in en rondom je huis. Vanaf 2024 is asbesthoudend materiaal dat in aanraking staat met de buitenlucht verboden in Nederland. De overheid wil met deze maatregel mens en milieu beschermen tegen asbestvezels. Asbesthoudend materiaal, zoals golfplaten en dakleien verweren in de buitenlucht. Zo bestaat de kans op een mogelijke vrijkoming van asbestvezels.

Is Asbest slecht voor mijn gezondheid?

Asbest zit onder andere in plafonds, daken, vloeren en vensterbanken. Zolang je deze onderdelen niet bewerkt of beschadigt is het niet gevaarlijk. Toch komen veel mensen zowel onbewust als bewust in aanraking met asbest. Als je daken die asbest bevatten breekt, zaagt, boort of schuurt komen er asbestvezels vrij. Deze vezels zijn wel 5000 keer zo dun als een mensenhaar. Het is voor de vezels makkelijk om je longen binnen te dringen.

Als jij voor langere tijd asbestvezels inademt, vergroot dit het risico op asbestziektes. Deze ziektes ontstaan vaak tientallen jaren nadat je bent blootgesteld aan de vezels. De asbestvezels beschadigen het longweefsel en longcellen. Dit maakt jouw longen gevoeliger voor kankerverwekkende stoffen. De kans op mesothelioom, ook wel bekend als longvlieskanker, is groter als je langer blootgesteld bent aan asbestvezels. De vezels blijven kleven op longvliezen met kwaadaardige tumorcellen tot gevolg.

Asbest herkennen

Asbest herkennen is lastig. Specialisten voeren daarom asbestinventarisaties uit. Na zo’n inventarisatie weet jij precies waar in jouw huis asbest aanwezig is. Sinds 1994 is het verboden om producten te produceren waarin asbest voorkomt. Is jouw huis gebouwd na 1994, ga er dan vanuit dat er in jouw woning geen asbest verwerkt is.

Waar zit asbest in verwerkt?

Asbest is in 2 groepen te verdelen. Zo bestaat er hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest is te vinden in cement, lijm of kunststof. De kans dat asbestvezels hierin loskomen is klein. Bekijk de tabel om te controleren in welke producten hechtgebonden asbest voorkomt.

Hechtgebonden asbest Vaak verwerkt in:
Golfplaten Daken van schuren en stallen
Dakleien Daken
Asbestplaten Gevels en schoorstenen
Vinyltegels Keukens en toiletten
Schoorstenen Cv-installaties en ventilatiekanalen
Riolering Alle soorten van afvoer in woningen
Imitatiemarmer Vensterbanken

Asbest laten verwijderen

Is jouw asbestdak groter dan 35 m² en wil jij deze laten slopen of renoveren? Dan ben je verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Gecertificeerde bedrijven voeren voor jou deze inventarisatie uit. Op basis van het onderzoek ontvang jij een asbestinventarisatierapport. De gemeente moet dit rapport inzien voordat je een vergunning krijgt om sloop- of renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast is het fijn als je weet waar in huis gebruik is gemaakt van asbest. Zo weet je zeker waar je absoluut niet in mag boren, spijkeren of schuren. Het inventarisatierapport is 3 jaar lang geldig, daarna is het niet meer actueel en is er een nieuw onderzoek nodig.

Asbestinventarisatieonderzoek

Er zijn 4 soorten onderzoeken: type A, type B, type 0 en type G. In onderstaande tabel vind je meer prijsinformatie en lees je wat de onderzoeken inhouden.

Type onderzoek Gemiddelde kosten voor een woonhuis inclusief btw Omschrijving
Type A € 300 – € 400 Het type A-onderzoek omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die direct waarneembaar zijn.
Type B € 650 – € 1.500 Het type B-onderzoek moet worden uitgevoerd wanneer tijdens type A-onderzoek wordt vermoed dat er niet-waarneembaar asbest aanwezig is. Tijdens dit type B-onderzoek komt het voor dat er het één en ander gedemonteerd moet worden.
Type 0 € 100 – € 200 Het type 0-onderzoek is een visuele beoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen die direct waarneembaar zijn. Let op: de resultaten van dit onderzoek zijn niet te gebruiken om een sloopvergunning aan te vragen.
Type G € 450 – € 750 Type G-onderzoek is hetzelfde als type A, maar voegt daar een risicoanalyse aan toe. Als asbest op plekken zit waar het geen directe schade voor de gezondheid vormt, hoeft het niet gelijk verwijderd te worden. De specialist schrijft met het type G-onderzoek een beheerplan voor het niet te verwijderen asbest.

Wanneer word ik verplicht om asbest te verwijderen?

Je bent in sommige gevallen verplicht om asbest te verwijderen. Dit is het geval als de oppervlakte van het asbesthoudende onderdeel groter is dan 35 m2. Als dit onderdeel in contact staat met de buitenlucht, moet je dit verplicht laten verwijderen. Asbest verwijderen is lastig en gevaarlijk. Schakel daarom altijd een specialist in voor deze gevaarlijke opdracht.
Een specialist gaat altijd zorgvuldig te werk. Ten eerste zal de specialist de ruimte afplakken. Zo kunnen de asbestvezels niet rondvliegen. Voordat de specialist begint met het verwijderen van asbest, trekt hij eerst laarzen, handschoenen en een overall aan. Hij zet daarnaast een mondkapje en een veiligheidsbril op. Voordat de specialist het asbest verwijdert, sluit hij ramen en deuren zodat de vezels niet binnenkomen. Om het asbest te verwijderen moet het eerst nat gesproeid zijn. Dit zorgt ervoor dat vezels niet wegwaaien. Als de specialist zo ver is om het asbest te verwijderen, spuit hij de schroeven en spijkers in met een (haar-)spray. Vezels blijven zo vastzitten aan de schroef. Nadat hij de asbest heeft verwijderd, verpakt de specialist het in speciaal verpakkingsmateriaal. De asbest moet zo veilig mogelijk zijn weg vinden naar een afvalverwerkingsstation. Daar zal het asbest vernietigd worden.

asbest verwijderen

Asbest verwijderen offerte aanvragen

 • Vul onderstaand formulier in, duurt maar 2 minuten
 • Binnen 24 – 48 u ontvang je offertes gebaseerd op jouw postcode
 • Ontvang maximaal 4 offertes van gecertificeerde bedrijven

 


Asbest daken vervangen

Alle asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht moeten in 2024 verwijderd zijn. Na het verwijderen van het asbest krijgt het dak een nieuwe bekleding. De kosten van het verwijderen van een asbestdak verschillen nogal. De prijzen hangen af van het formaat en het soort dakbedekking dat je kiest.Bekijk de tabel hieronder voor een gemiddelde prijs voor het vervangen van een asbestdak.

Golfplaten (10 m2) Dakleien (40 m2)
Melding bij jouw gemeente € 0 € 0
Inventarisatie € 0 € 300
Verwijderen asbestdak € 675 € 925
Subsidies + € 45 + € 180
Nieuwe dakbedekking € 150 € 2.000
Totaal € 780 € 3.405

De gemeente moet op de hoogte zijn van het feit dat jij een asbestdak verwijdert. Het doen van deze melding is kosteloos. Vergeet niet subsidie aan te vragen voor het verwijderen van jouw dak. Per vierkante meter asbestdak krijg je € 4,50 terug van de overheid. De nieuwe dakbekleding is bepalend voor de omvang van de totale kosten. Zo zijn golfplaten en bitumen goedkoper dan dakpannen of dakleien.

Subsidies voor het verwijderen van asbest

De overheid geeft subsidie tot 31 december 2019 als jij je asbestdak laat verwijderen. Per vierkante meter dak krijg je € 4,50 terug van de overheid. Dit geldt voor alle asbestdaken. Andere onderdelen in huis die asbesthoudend materiaal bevatten, komen niet in aanmerking voor deze regeling.
Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om aanspraak te maken op deze subsidieregeling;

 • Degene die de factuur voor de verwijdering heeft betaald, is de enige die subsidie aan mag vragen.
 • De verwijdering moet hebben plaatsgevonden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019.
 • Een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf heeft het asbestdak verwijderd.
 • De factuur is meegestuurd met de subsidieaanvraag. Op de factuur staat vermeld;
  Dat het nadrukkelijk gaat om een asbestdak dat in contact stond met de buitenlucht.
 • Het aantal verwijderde vierkante meters.
 • De adresgegevens waar het dak verwijderd is.
 • Het asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering aangeven in het Landelijk Asbestvolgsysteem.
 • De subsidieaanvraag is binnen 6 maanden na verwijdering doorgegeven.
 • Per adres is er een maximale subsidie van € 25.000 beschikbaar.

Asbest verwijderaars

Asbest verwijderen is een gevaarlijke klus. Asbest verwijderaars nemen veel maatregelen. Ze zorgen ervoor dat mens en milieu geen gevaar lopen. De specialisten beschikken over de juiste ervaring en het juiste gereedschap waardoor ze veilig het asbesthoudende materiaal verwijderen. Asbest verwijderen door particulieren is af te raden.
Weet jij zeker dat je te maken hebt met een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf? Vraag de specialist naar het Ascert keurmerk. Saneringsbedrijven die in het bezit zijn van dit keurmerk werken volgens de wettelijke verplichte regelgeving.

Asbest tips

Kies een asbestsaneringsbedrijf in de buurt

Vanaf het moment dat de specialist wegrijdt rekent deze voorrijkosten. De meeste specialisten brengen echter geen voorrijkosten in rekening als jij je binnen een straal van 25 kilometer bevindt.

Ruim alvast op

Voordat de specialist arriveert, is het fijn als je de ruimte hebt leeggehaald. De specialist kan dan gelijk beginnen. Daarnaast loop je niet het risico dat asbestvezels op jouw spullen vallen.

Asbestsaneringsbedrijven

Vraag verschillende offertes aan bij saneringsbedrijven. Vergelijk naast de prijs ook verwijderkosten van asbest, voorrijkosten, keurmerken en de datum van uitvoering.

Asbest verwijderen offerte aanvragen

 • Vul onderstaand formulier in, duurt maar 2 minuten
 • Binnen 24 – 48 u ontvang je offertes gebaseerd op jouw postcode
 • Ontvang maximaal 4 offertes van gecertificeerde bedrijven